Esittely

Ciceron mukaan ”onnellinen elämä on mielenrauha ”. Mielenrauha on sitä, että sinulla on hyvä olla juuri tässä hetkessä. Usein psykoterapiaan hakeudutaan silloin, kun mielenrauha järkkyy.

Jos ihmisellä on ollut paljon vastoinkäymisiä, hänen voi olla vaikea uskoa siihen, että elämällä olisi hänelle jotain hyvää tarjottavana. Kuitenkin kaikkein synkeimmissäkin elämätilanteissa on voimavaroja, ja pohjimmiltaan jokaiseen ongelmaan sisältyy aina myös muutostoive. Mielestäni psykoterapeutin tehtävänä on ylläpitää toiveikkuutta, koska kaikilla ihmisillä on oikeus tavoitella hyvää elämää.

Terapiassa on mahdollisuus myös pohtia omaa menneisyyttään. Kannamme lapsuuden kokemuksia itsessämme ja joskus meidän täytyy palata lapsuuteen voidaksemme vapautua elämään nykyisyydessä. Välillä pelkästään hankalista asioista ääneen puhuminen voi helpottaa. Usein meillä on omaa hyvinvointiamme rajoittavia ajatustapoja ja uskomuksia, joiden muuttamiseen itselle hyödyllisemmäksi voi tarvita ulkopuolista apua. Psykoterapiassa voidaan löytää asiakkaan aikaisempia selviytymiskeinoja ja korvata niitä uusilla ja rakentavilla.

Olen ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen psykoterapeutti, mutta lähestymistapani on hyvin integratiivinen, koska asioita on mahdollista tarkastella useasta eri näkökulmasta. Erityisesti ns. kolmannen aallon kognitiivinen terapia kiinnostaa (mm. hot- ja skeematerapia). Vastaanotollani voi työstää omia tunnelukkoja, niin etteivät tunteet enää lukitsisi toimimaan haitallisesti. Tämän lisäksi olen seksuaalineuvojana perehtynyt sukupuoli- ja seksuaali- identiteettiin liittyviin kysymyksiin.

Psykoterapeuttina lähden asiakkaan kanssa tutkivaan ja tasavertaiseen yhteistyösuhteeseen. Ratkaisukeskeisen ajattelun mukaan terapeutilla tuleekin olla ”ei tietämisen asenne”, koska asiakas on oman elämänsä asiantuntija. Psykoterapeuttina olen aktiivinen, mutta ennen kaikkea minulle on tärkeää edetä asiakkaan tahdissa. Vahvuuteni ovat myötätuntoisuus ja positiivisuus. Haluan, että asiakas kokee tulleensa nähdyksi ja kuulluksi vastaanotollani; kokee olevansa arvokas juuri sellaisena kuin on.

Lähdetään yhdessä etsimään tietä kohti arvojesi ja toiveidesi mukaista elämää!