Tammikuu 2021

Pitkäkestoisen psykoterapian asiakaspaikat ovat täynnä, joten tällä hetkellä pystyn ottamaan asiakkaita vain lyhytkestoiseen psykoterapiaan ja parisuhdeneuvontaan.

Tarjoan myös etäterapiaa.

 

Solmuja parisuhteessa- parineuvonta

Olen tällä hetkellä Solmuja parisuhteessa- parineuvontakoulutuksessa. Tarjoan keväällä 2021 8 kerran Solmuja parisuhteessa -parineuvontaprosessia opiskelijahintaan. Kysy lisätietoja!

Solmuja parisuhteessa -parineuvonnassa tapaatte parina neuvojaa. Malli perustuu tutkittuun ja toimivaan luovaan ristiriitojen ratkaisumalliin, jossa käsiteltävää asiaa (parisuhteen solmua) tarkastellaan koko tietoisuutta hyväksi käyttäen. Kumpikin osapuoli miettii ja puhuu asiaan liittyvistä menneistä tapahtumista, tunteistaan, kehon reaktioistaan ja omista tulkinnoistaan, arvoistaan ja tarpeistaan. Vasta tämän jälkeen ryhdytään miettimään sitä, tahtooko jatkaa yhdessä vai ei. Ja jos tahtoo jatkaa, millaisessa suhteessa. Lopuksi suunnitellaan ja ideoidaan yhdessä tulevaisuuden konkreettista toimintaa. Lue lisää Solmuja parisuhteessa -menetelmästä: https://parisuhdekeskus.fi/blog/solmuja-parisuhteessa-parineuvonta/