Palvelut

  • Intuitiivinen työskentely ja keskustelutuki
  • Etäkäynnit
  • Seksuaalineuvonta (auktorisoitu)
  • Parisuhdeneuvonta
  • (Yksilöpsykoterapia / lyhyt- ja pitkäkestoinen)

intuitiivinen, henkinen hyvinvointi, psykoterapia, psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen, integratiivinen, kognitiivinen, skeematerapia, tunnelukko, lyhytterapia, kela, kuntoutuspsykoterapia, solmuja parisuhteessa, parisuhdeneuvonta